2º ESO: Actividades do tema de estruturas

Xa tedes na aulateca as actividades en soporte LIM do tema de estruturas. Traballaredes con elas nas horas de desdobre. Os que non teñades portátil pedídelle a Jesús unha copia en papel.