muíño

2º ESO: Proxectos da 2ª avaliación

Cada grupo deseñou e realizou un proxecto propio a partir de dous requisitos:

  • incorporar, como mínimo, un mecanismo de transmisión ou de transformación do movemento
  • axustar o deseño ás medidas das caixas onde gardamos os proxectos

O proxecto da imaxe é un muíño que incorpora un sistema de transmisión formado por dúas poleas conectadas por correa.

O movemento transmítese dende unha roda situada na fachada do muíño até o seu eixe de xiro. O teito pode retirarse para que o mecanismo sexa observable.

muíño

 

A maioría dos proxectos deseñados polos diferentes grupos estiveron baseados no mecanismo de transformación leva-seguidor, incorporando un único sistema ou varios.