AVISO

O mércores día 11 non poderei abrir o taller no primeiro recreo porque teño exame na aula de informática c@s alum@s de 4ºACD. O resto de días, manteño o horario publicado.

importante

Biblioteca + Tecnoloxía

Este curso repetimos a experiencia de colaboración coa biblioteca do instituto. Marta, a dinamizadora da biblioteca, indicoulles aos alumn@s de 2º de ESO as características dos suxeitalibros que precisaba e estes realizaron diferentes deseños que unha vez construídos, poden verse nos andeis. No seguinte vídeo, os traballos de 2ºD.

Writer 02: Imaxes

Descarga esta imaxe, consulta o videotitorial para inserila nun documento de Writer e modifica as súas dimensións para que teña unha anchura de 5 cm (sen deformarse!). A continuación, describe o que ves na imaxe e fai que esta se sitúe pegada á marxe esquerda do documento rodeada polo texto.