Última práctica!

Escolle unha aplicación e elabora unha montaxe (arredor de dous minutos) con imaxes, música e texto que recolla o teu paso polo instituto: clases, actividades, excursións, festas, profesores, compañeiros, a radio, a biblioteca, a cafetería, o patio, os deportes,…

Non a subas ao blog, proxectarémolas todas en clase de informática 🙂


Photo credit: DuBoix from morguefile.com

CKEditor

Consulta o videotitorial e realiza a tarefa en CKEditor.

Debes colgar no teu blog unha entrada que leve por título CKEditor. O contido será o teu horario de clase realizado co CKEditor e cos seguintes requisitos:

 1. Terá o formato dunha táboa
 2. Cada asignatura aparecerá cunha cor diferente
 3. Os días da semana estarán en maiúsculas e negrita
 4. As horas estarán en negrita
 5. Todos os textos aparecerán centrados vertical e horizontalmente

Murally

Continuamos traballando na publicación de contidos de diferentes maneiras e nesta ocasión empregaremos murally para realizar a seguinte tarefa. En que consiste? Terás que ver o videotitorial que vén a continuación…

Publica a tarefa co título Murally.

Storybird

Na seguinte práctica tes que escribir un conto infantil empregando storybird.

Requisitos:

 • Debe ter unha portada
 • Debe ter un fío argumental
 • Debe ser de invención propia
 • Incluirá un mínimo de 10 páxinas, todas elas con ilustracións
 • Publica o resultado no teu blog facendo unha captura de pantalla e asociándolle a URL correspondente
 • O título da entrada será Storybird