Relación de posts da 2ª avaliación

 1. Canción recortada. Envolvente.
 2. Narración con música.
 3. Montaxe.
 4. Para subir nota: tono de móbil ou anuncio
  • Envía o resultado a tecnoloxia@hotmail.es ou grávao nun pen
  • Asunto: indica tono de móbil ou anuncio
  • O nome do arquivo debe ser apelido_nome
 5. Primeiro vídeo de YouTube
 6. Segundo vídeo de YouTube
  • Duración 20 s
  • Incluír un efecto como mínimo, un comezo, texto ao comezo e ao final e música
  • Inserir no blog
 7. Máquina de refrescos
  • Mínimo de 4 escenas
  • Subir á conta de YouTube e publicar no blog
 8. Súper…
  • Vídeo incrustado nun post do blog que conteña os dous capítulos.
  • Ao comezo de cada capítulo debe aparecer o texto CAPÍTULO 1 ou CAPÍTULO 2