CKEditor

Consulta o videotitorial e realiza a tarefa en CKEditor.

Debes colgar no teu blog unha entrada que leve por título CKEditor. O contido será o teu horario de clase realizado co CKEditor e cos seguintes requisitos:

  1. Terá o formato dunha táboa
  2. Cada asignatura aparecerá cunha cor diferente
  3. Os días da semana estarán en maiúsculas e negrita
  4. As horas estarán en negrita
  5. Todos os textos aparecerán centrados vertical e horizontalmente