Crea un acceso directo a “Quitar hardware con seguridad”

minihub USB con forma de monigote

Todos sabemos que antes de desconectar un dispositivo USB do noso portátil, debemos detelo a través de Quitar hardware con seguridad. Genbeta achéganos a forma de crear un acceso directo para colocar onde queiramos (por exemplo, no escritorio) e así ter sempre a man a ventana para deter dispositivos.

Copiade o seguinte código:

RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll

e a continuación creade un acceso directo no escritorio:

Clic dereito -> Nuevo -> Acceso directo

No recadro de ubicación do elemento pegamos o código e lle asignamos un nome (por exemplo, “Desconectar USB”).

A próxima vez que teñades que desconectar un dispositivo USB, facede antes doble clic no acceso directo que acabamos de crear e seleccionade que é o que queredes deter.