Declaración Universal dos Dereitos Humanos


A Declaración Universal dos Dereitos Humanos cumpre 60 anos.