Draw (II)

Aprende a alinear obxectos e cambiar a súa disposición a partir do seguinte videotitorial e realiza este exercicio. Avísame cando remates.

Share Button
This blog is protected by Dave\\\\\\\'s Spam Karma 2: 1908 Spams eaten and counting...