GoAnimate 2

Se xa remataches a práctica anterior, tócache crear unha historia de amor. Escolle escenario, personaxes e cumpre os requisitos:

  1. A historia debe ser coherente
  2. Como mínimo debe ter dous personaxes
  3. Debe incluír un mínimo de seis escenas con voz (tamén pode incluír escenas sen voz a maiores)
  4. Debe incluír música de fondo en todas ou algunha das escenas
  5. Debe incluír como mínimo un obxecto que un dos personaxes debe soster na man nalgunha escena
  6. Debe incluír como mínimo un efecto
  7. Cando remates, incrusta o GoAnimate no teu blog e ponlle como título GoAnimate 2

Lembra que un vídeo gardado pode ser editado de novo!!!