Informática: melloras en Arkanoid

Incorpora as seguintes melloras no teu xogo:

  • Emprega a acción Set score para poñer un marcador. Os ladrillos da capa superior teñen un valor de 1 punto e os da capa inferior, 2 puntos.
  • Se a bola cae da plataforma, o xogo comprobará o marcador. Se hai como mínimo 30 puntos, restará 30 puntos e restaurará  a habitación (non o xogo!). Se no marcador hai menos de 30 puntos, remata a partida coa mensaxe “Perdiches”.
  • Ao rematar a partida, debe aparecer a táboa das mellores puntuacións.