Me paso a blogger beta

captura da zona de etiquetas do blog

Blogger oferta a posibilidade de trasladar o blog a Blogger beta, onde entre outras, melloran considerablemente as opcións de configuración do blog. Outra das novidades que ofrece esta nova versión de Blogger é a posibilidade de incluír etiquetas nos posts, que espero vos faciliten a busca de información.