Mecanismos de transformación

Fai clic aquí para acceder ao test. Rexístrate como

apelido nome (minúsculas, sen comas nin acentos)

Podes consultar as túas dúbidas nos apuntes da unidade. Fará media coa nota do exame da parte de mecanismos de transformación e máquinas térmicas que realizaremos.

Miguel_Alvarez_de_Perea_Castro_biela-manivela_