O arco da vella secundario

Sabes como se produce un arco da vella? A luz incide nas gotas de auga que se atopan na atmósfera e se reflicte dentro delas dando lugar ao arco da vella primario. Sucesivas reflexións darían lugar a novos arcos da vella pero sucede que en cada reflexión a luz perde intensidade e por iso non chegamos a velos.

En ocasións pode apreciarse o que chamamos arco da vella secundario. Se observas con atención, verás que as cores están dispostas en orde inversa, sendo a cor vermella a máis interior e a violeta a máis exterior. Tamén podes observar que entre o primario e o secundario aparece unha zona visiblemente máis escura que o resto do ceo. Denomínase banda de Alexandre.

Lémbrao a próxima vez que teñas a sorte de contemplar este fenómeno!