Práctica 6: Periféricos

Constrúe unha táboa de dúas filas e tres columnas con CKEditor. Coloca  un periférico de cada tipo (entrada, saída e entrada/saída) na fila superior. Na fila inferior escribe o tipo de periférico que aparece en cada imaxe.

Insire a táboa nun post.