Práctica 8: Pixelar

Emprega o Paint para pixelar os ollos da imaxe da esquerda e obter o resultado da dereita. Máis adiante aprenderemos a facelo con Gimp 😉

Colga o resultado no teu blog.

angry_bird02    angry_bird03