Prácticas 10 e 11

Debido aos problemas que xurdiron traballando con ubuntu en modo live, non é preciso que realices as prácticas 10 e 11 pero… fai unha entrada no blog explicando que dificultades tiveches. O título é Ubuntu.

importante