Resistencias variables

Algunha vez fixemos probas de conductividade coa mina dun lapis (incluso conseguimos poñela incandescente) pero en ikkaro nos propoñen unha alternativa interesante.