Storybird

Na seguinte práctica tes que escribir un conto infantil empregando storybird.

Requisitos:

  • Debe ter unha portada
  • Debe ter un fío argumental
  • Debe ser de invención propia
  • Incluirá un mínimo de 10 páxinas, todas elas con ilustracións
  • Publica o resultado no teu blog facendo unha captura de pantalla e asociándolle a URL correspondente
  • O título da entrada será Storybird