vistas

Técnicas de representación

A web educacionplastica.net contén unha boa colección de recursos interactivos. Cos exercicios de vistas o alumnado aprenderá a identificar planta, alzado e perfil de 16 pezas diferentes que se presentan en perspectiva isométrica. A aplicación permite xirar a peza, realizar o trazado das vistas e fotografar a práctica, a fin de que o alumnado poida gardala e remitila para a súa corrección.