Writer 02: Imaxes

Descarga esta imaxe, consulta o videotitorial para inserila nun documento de Writer e modifica as súas dimensións para que teña unha anchura de 5 cm (sen deformarse!). A continuación, describe o que ves na imaxe e fai que esta se sitúe pegada á marxe esquerda do documento rodeada polo texto.